Home / Festivals / Basant Panchami

Basant Panchami

Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2019

Saraswati Puja Mantra

Saraswati Puja Mantra in Hindi Saraswati Puja Mantra Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha| Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana|| Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha| Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa|| Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak. Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam. Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane Sansthitaam …

Read More »

Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2013

Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2013 Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha| Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana|| Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha| Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa|| Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak. Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam. Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane …

Read More »

Basant Panchami 2019 | Saraswati Puja 2019

Basant Panchami

Basant Panchami 2019 | Saraswati Puja 2019 Basant Panchami 2019 –  Date: February 10, 2019 Basant Panchami 2019, Saraswati Puja 2019 Basant Panchami is a famous festival of India which represents the glory and splendour of spring season. It is mainly a Hindu festival and is celebrated in Northern part of …

Read More »