Jai Ganesh Jai Ganesh Lyrics in Hindi

 Jai Ganesh Jai Ganesh Lyrics in Hindi

Jai Ganesh Jai Ganesh Lyrics in Hindi

 Jai Ganesh Jai Ganesh Lyrics in Hindi

Jai Ganesh Jai Ganesh Lyrics in Hindi

Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Devaa
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.

Eka Dant Dayavant, Char Bhuja Dhari
Mathe par tilak sohe, muse ki savari
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Laduan ka bhog lage, sant kare seva.

Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Devaa
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya
Surya shaam sharan aye, safal kije seva.

Jai Ganesh, jai Ganesh, jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.

Add Comment