Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2019

Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2019

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha|
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana||
Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha|
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa||

Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak.
Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam.
Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane Sansthitaam Vande Taam.
Parameshwareem Bhagwateem Buddhi Pradaam Shaaradaam.

Saraswati Mahabhage,
Vidye Kamalalochane!
Vishwaroope Vishaalaakshi,
Vidyam dehi namosthuthe!

Saraswati Mahabhage,
Vidye Kamalalochane!
Vishwaroope Vishaalaakshi,
Vidyam dehi namosthuthe!

“Om Aim Kleeng Saum Saraswatiya Namaha”

Saraswati Vandana Songs

Add Comment