Home / Festivals / Basant Panchami / Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2019
Saraswati Puja Mantra
Saraswati Puja Mantra

Saraswati Puja Mantra in Hindi | Saraswati Puja 2019

Saraswati Puja Mantra in Hindi

Saraswati Puja Mantra
Saraswati Puja Mantra

Saraswati Puja Mantra

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha|
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana||
Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha|
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa||

Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak.
Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam.
Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane Sansthitaam Vande Taam.
Parameshwareem Bhagwateem Buddhi Pradaam Shaaradaam.

Saraswati Mahabhage,
Vidye Kamalalochane!
Vishwaroope Vishaalaakshi,
Vidyam dehi namosthuthe!

Saraswati Mahabhage,
Vidye Kamalalochane!
Vishwaroope Vishaalaakshi,
Vidyam dehi namosthuthe!

“Om Aim Kleeng Saum Saraswatiya Namaha”

About mysearchindia@768

Check Also

Maa Durga Wallpapers - 7

Maa Durga Wallpapers | Goddess Durga HD Wallpapers

Maa Durga Wallpapers | Goddess Durga Wallpapers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *